Obok zbiorników przeciwpożarowych niezbędne jest również zainstalowanie pompy przeciwpożarowej, dzięki której możliwe jest doprowadzenie wody właśnie ze zbiorników do obiektu objętego pożarem.

Pompy przeciwpożarowe na stałe są powiązane ze zbiornikiem. Podają one wodę do instalacji tryskaczowych. Pompa uruchamia się, gdy w instalacji tryskaczowej spada ciśnienie. Oczywiście poza instalacjami tryskaczowymi pompy przeciwpożarowe współdziałają również z instalacjami zraszaczowymi, które mogą być uruchomione automatycznie lub ręcznie. Tryskacze najczęściej stosuje się w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Zwykle obszar ich działania ograniczony jest do obszaru objętego zagrożeniem pożaru. Instalacje tryskaczowe zaś stosuje się zwykle w przemyśle chemicznym.